Informasjonskapslar

Denne nettsida nyttar cookies.

Me nyttar informasjonskapslar mellom anna for å kjenna igjen deg som brukar i form av eit anonymt id-nummer. Denne identifisering gjer me for å analysera trafikken på nettstaden og for å oppnå meir presis og relevant marknadsføring i form av målretting av annonser.

For marknadsføringsformål deler me informasjon om korleis du nyttar nettstaden vår med partnarane våre innan sosiale medier og annonsering, som kan kombinera den med annan informasjon du har gjort tilgjengeleg for dei, eller som dei har samla inn gjennom bruken din av tenestene deira. Les meir om kva for opplysningar me samlar inn og kva me ber om samtykke til i personvernerklæringa vår.

Cookies er altså små tekstfiler som vert nytta av nettstadar for å halde styr på ulike opplysningar om dei som besøker nettstaden. Filene vert lagra i nettlesaren på PC din eller på  mobilenheten, og du kan derfor nytta innstillingane i nettlesaren til å avvise dei eller slette dei. 

I tillegg til at ein cookie kan lagre val du har gjort på ein nettstad (som val av språk eller varer lagt i handlekorga) nyttes ofte cookies til å lagre id-nummer. Dette gjer at opplysningar om deg og din bruk av nettstaden kan lagrast i andre databasar, med ei henvisning til dette id-nummeret. På den måten kan me analysera korleis ulike brukarar nyttar nettstaden utan at me treng å identifisera dei med namn eller andre personopplysningar.

I personopplysningsloven og GDPR er slike anonyme id-nummer likevel definert som personopplysningar, og me må derfor ha eit lovleg behandlingsgrunnlag for å samla, lagra og behandla slike opplysningar. Kva for behandlingsgrunnlag me baserer oss på for ulike opplysningar og ulike føremål er omtala i personvernerklæringa vår.

Dersom behandlingsgrunnlaget er av "legitim interesse/interesseavveiing" vil du oppleva at me tillet ulike verktøy å lagra cookies i nettlesaren din, uavhengig av om du har tatt eit val, eller ikkje. Du kan likevel sletta eller sperra slike cookies ved å nytta funksjonar i nettlesaren din.

Dersom behandlingsgrunnlaget er "samtykke" forheld me oss til det valet du tek i varselet som dukkar opp når du besøker nettstaden, og me anser ikkje samtykke som gitt før du har tatt eit aktivt val.

Dersom du tidlegare har tatt eit val vil du ikkje få varselet på nytt, så lenge den cookien som husker dette valet er aktiv. Du kan likevel endre eller oppheve samtykket ditt via Informasjonskapselerklæringa på nettstaden vår.

Les våre retningslinjer for personvern for å læra meir om kven me er, korleis du kan nå oss og korleis me behandlar personlege data.